Mahmut ERDEMİR

Seminerler

Kişisel gelişim ve mesleki alanda seminerler ve eğitimler...
SGK Bölgesel Eğitimler
SGK Ankara Eğitim Merkezi binasında, Sosyal Güvenlik Kurumu İç Anadolu İl Müdürlüklerinde görev yapan personele, “halkla ilişkilerin önemi,etkili iletişim teknikleri,başarı ve motivasyon” konularını içeren eğitim semeri düzenlendi.
SGK İstanbul - Ankara - İzmir Bölgesel Eğitimler
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun eğitim programı kapsamında, Ankara,İstanbulve İzmir’de bölgesel eğitimler düzenlendi. Eğitime katılan personele, “halkla ilişkilerde iletişim türleri, itibar yönetimi, kurum içi halkla ilişkiler ve yüz yüze iletişim” konularında eğitim gerçekleştirildi. 
Lise Öğrencilerine Kişisel Gelişim Semineri
  Ankara Mimar Sinan İnşaat Meslek, İnşaat Teknik ve  İnşaat Anadolu Teknik Lisesi  öğrencilerine, “Etkili İletişim Teknikleri, Empati, Kendini Yönet-Gücünü Keşfet” konu başlıkları altında kişisel gelişim semineri verildi.  Okul konferans salonunda üç gün devam eden seminere, 600 öğrencinin yanı sıra okul müdürü İsa Erol ve öğretmenler de katıldı.
Santral Memurlarına Eğitim
  Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Ankara’da bulunan hizmet binalarında görev yapan santral memurlarına, “ Halkla İlişkiler, Doğru ve Etkili Konuşma Yöntemleri ve Stres Yönetimi” konularında hizmet içi eğitim verildi.
Kişisel Gelişim Semineri (Kırıkkale)
Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında, SGK Kırıkkale İl Müdürlüğü, personeline kişisel gelişim semineri düzenledi. Katılımcılara “farkındalık, olumlu Sosyal ilişkiler kurma, doğru ve etkili konuşma yöntemleri, empati ,beden dili ve beden dilinin etkin kullanımıkonularında  uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.
Üniversiteli Gençlere Sosyal Sorumluluk Semineri
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Türk ve yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin katıldığı  “Sorumluluk faaliyetlerinin kişilere ve toplumlara sağladığı faydalar” konulu seminer oldukça başarılı geçti. “Romanya, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den 90 öğrencinin katıldığı seminere yabancı uyruklu öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Seminerde; Gönüllülüğün toplumdaki rolü, sosyal sorumluluk projelerinin temel unsurları, öğrencilerin kendi uzmanlık alanında edindikleri bilgileri toplumsal sorunların çözümünde aktif olarak nasıl kullanacaklarına ilişkin  önemli bilgileri öğrencilerle paylaştım. 
Teknoloji Engellilerin Hayatını Kolaylaştırıyor
“Uluslararası Engellilerin Sosyal Refahı Açısından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kongresi” Ankara’da yapıldı. Yurt içinden ve yurt dışından akademisyenlerin, kamu kurumlarının yöneticileri ve bilim adamlarının büyük ilgi gösterdiği kongrede, bilişim teknolojilerinin kurum ve kuruluşlarda etkin kullanımının engellilerin hayatlarını nasıl kolaylaştırdığına ilişkin panel düzenlendi. Türkiye Bilişim Vakfı Ankara Temsilcisi Dr. Aydın Kolat’ın  yönettiği panelde; Sosyal Güvenlik Kurumu  adına konuşmacı olarak katılarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve SGK’nun ortak projesi olan  ALO 170 ve SGK’nın 5502 SMS hizmeti konusunda bilgiler verdim. Kongrenin bilimsel programında, konferans, panel, atölye çalışmaları, sözel ve poster bildiri sunumları yer aldı; ayrıca çeşitli sosyal etkinlikler de gerçekleştirildi.
Mahmut ERDEMİR